Štandardy

Základy

 • kombinácia monolitickej spodnej časti základu s mutovanými DT tvárnicami
 •  žb podkladový betón hr. 150mm vystužený kari sieťami hr. 8mm v rastri 150x150mm
 • hydroizolačná protiradónová modifikovanými asfaltovými pásmi

Obvodový plášť a priečky

 • obvodové murivo z keramických tehál hr. 250mm
 • zateplenie kontaktným zatepľovacím systémom hr. 200mm so silikónovou omietkou
 • priečky z keramických priečkoviek hr. 110mm a 140mm
 • vnútorné steny a stropy – sadrové omietky A1
 • hygienický náter biely

Stropy, strecha, povrchy podláh

 • stropy monolitické, železobetónové hr. 200mm,
 • skladba strechy, jednoplášťová s tepelnou izoláciou – tvrdený polystyrén hr. 300 – 400mm,
 • hydroizolácia strechy – PVC fólia hr. 1,5mm, poplastované plechy,
 • ochranná štrková vrstva v hr. 50-70mm
 • tepelná izolácia podláh – tvrdený polystyrén hr. 150mm
 • cementový poter hr. 60mm

Zdravotechnika

 • rozvody kanalizácie a vody pre kúpeľne, WC, kuchyňu podľa dispozícii,
 • dočasná žumpa v objeme 10m3 s neskorším využitím na zásobník dažďovej vody,
 • príprava na pripojenie do obecnej kanalizácie
 • drenážna šachta na dažďovú vodu

Chladenie

 • predpríprava na 2 lokálne klimatizačné jednotky s umiestnením vonkajšej klimatizačnej jednotky na streche

Kúrenie

 • zdroj – elektrický kotol s dvojokruhovým rozdeľovačom, kombinácia podlahového kúrenia a radiátorov,
 • ohrev TÚV – zásobník na 300l vody
 • možnosť osadenia krbu so zaústením do nerezového komína umiestneného na fasáde

Dvere a okná

 • vstupné dvere do domu a garáže – hliníkové so sklenenou výplňou
 • ostatné dverné a okenné obvodové konštrukcie plastové s izolačným trojsklom
 • príprava nadokenných častí pre osadenie exteriérových žalúzií

Elektroinštalácie

 • káblové vývody pre vypínače, zásuvky, svietidlá, kuchynské spotrebiče, klimatizáciu, kúrenie,
 • bleskozvod,
 • samostatné vývody silnoprúdu  pre exteriér,
 • slaboprúd – príprava pre rozvody internetu, domového vrátnika, satelitu s rozvodmi pre inštaláciu TV
 • príprava pre elektrickú autonabíjačku CYKY – J5X6
 • osadenie fotovoltických panelov na streche s kapacitou 2,5KV s pripojením do domovej siete s možnosťou navýšenia množstva panelov

Vonkajšie úpravy

 • celý areál je oplotený plotom z betónových dosiek vo výške plotu 2 000mm
 • medzi domami poplastované pletivo so stĺpikmi výšky 1200mm
 • z prednej strany kombinácia ŽB prefabrikovaných dosiek z oceľovým plotovými dielcami
 • so samostatnou bránkou pre peších a zasúvacou bránou s motorovým pohonom pre vjazd áut
 • povrch terasy, státia pre autá a chodník pre peších  – veľkoformátová betónová dlažba
 • povrch záhrady – zemina s upravenou výškou terénu

Nadštandartné možnosti dokončenia

V prípade požiadavky klienta na úpravu alebo doplnenie vybavenia interiéru alebo exteriéru domu bude spracovaná klientská zmena, ktorá bude riešiť dokončenie a dispozičné zmeny projektu, v rámci vybavenia, napríklad:

 • rekuperáciu,               
 • centrálne chladenie,  
 • EZS,
 • EPS,
 • kamerové systémy,
 • žalúzie a pod.
Finančný partner projektu